Info točka Smrekovec - Geopark Karavanke

Rastlinstvo in živalstvo, Učne poti, Pohodne poti, Naravne znamenitosti
02 87 04 820
041 743 442
tic@crna.si
Povezava
Bele Vode 37, 3325 Šoštanj